Államháztartási szervezetek könyvvezetése

Államháztartási szervezetek könyveinek és a kapcsolódó analitikus nyilvántartások vezetése az államháztartásról szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) előírásainak megfelelően. Havi, negyedéves és éves adatszolgáltatások, beszámolók, jelentések teljesítése az irányító vagy az alapító szerv felé.

Az Áhsz. és a Számviteli törvény előírásaihoz, valamint az államháztartási szervezet sajátosságaihoz legjobban illeszkedő, a gazdálkodási rendszert támogató számviteli szabályok kialakítása, valamint az azt szabályozó Számviteli politika és a kapcsolódó számviteli szabályzatok elkészítése.

Államháztartási szervezetek számviteli, gazdálkodási rendszerének átvilágítása, tanácsadás a munkafolyamatokat támogató, hatékony rendszer kialakítására, továbbfejlesztésére.