Belső ellenőrzés, kontroll folyamatok kiépítése

Ügyfeleink számára független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó szolgáltatást nyújtunk, amelynek célja, hogy fejlessze partnereink tevékenységét és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát.