Könyvvezetés, számviteli szolgáltatások

Vállalkozások, non-profit szervezetek, egyéni vállalkozók könyveinek, nyilvántartásainak vezetése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az adójogszabályok és az egyéb számvitelre vonatkozó hatályos előírásainak megfelelően. A könyvvezetési szolgáltatásunk során az elsődleges szempont a tulajdonosok döntéshozatalát legjobban segítő információk megfelelő módon és időben történő előállítása, melynek során a szakmai hozzáértés és tapasztalat a garancia partnereink nyilvántartásainak naprakészen és a jogszabályoknak megfelelően történő vezetésére.

A nonprofit szektor számára nagy tapasztalattal nyújtjuk könyvelési szolgáltatásunkat, amelyet a rájuk vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően végzünk, mind a nonprofit társaságok, mind az egyéb nonprofit szervezetek (egyesületek, sport egyesületek, alapítványok stb.) esetében.

Könyvvezetési szolgáltatásunk magába foglalja a Számviteli törvény által előírt, kötelezően elkészítendő szabályzatok elkészítését. A szabályzatok írásba foglalása során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a partnerünk tevékenységéhez legjobban illeszkedő és azt legjobban szolgáló előírásokat rögzítsünk.

Államháztartási szervezetek könyvvezetése

Államháztartási szervezetek könyveinek és a kapcsolódó analitikus nyilvántartások vezetése az államháztartásról szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) előírásainak megfelelően. Havi, negyedéves és éves adatszolgáltatások, beszámolók, jelentések teljesítése az irányító vagy az alapító szerv felé.

Az Áhsz. és a Számviteli törvény előírásaihoz, valamint az államháztartási szervezet sajátosságaihoz legjobban illeszkedő, a gazdálkodási rendszert támogató számviteli szabályok kialakítása, valamint az azt szabályozó Számviteli politika és a kapcsolódó számviteli szabályzatok elkészítése.

Államháztartási szervezetek számviteli, gazdálkodási rendszerének átvilágítása, tanácsadás a munkafolyamatokat támogató, hatékony rendszer kialakítására, továbbfejlesztésére.

Adótanácsadás

Adótanácsadás keretében segítünk megtervezni, és kiszámíthatóvá tenni ügyfeleink adóterheit, annak érdekében, hogy a jogszabályi előírásoknak maradéktalanul eleget tudjanak tenni.

Üzleti tervezés

Megtervezzük induló vállalkozása jövőbeli működését, reális képet festve a várható bevételekről és költségekről, valamint a kettő különbözeteként fennmaradó eredményről. Elkészítjük üzleti tervét saját használatra, banki hitelekhez, vagy a befektetői számára.

Belső ellenőrzés, kontroll folyamatok kiépítése

Ügyfeleink számára független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó szolgáltatást nyújtunk, amelynek célja, hogy fejlessze partnereink tevékenységét és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát.

Üzleti megoldások, tanácsadás, ügyviteli tanácsadás

Segítünk ügyfeleinknek, hogy a céljaikat leghatékonyabban támogató üzleti megoldásokat válasszák. Számviteli tanácsadás az ügyfeleink tevékenységéhez leginkább igazodó számviteli rendszer kialakításához és működtetéséhez. A számviteli törvényben kötelezően előírt, továbbá a működéshez, tevékenységhez kapcsolódó belső szabályzatok elkészítése. A számviteli tanácsadás mellett adózási, pénzügyi, üzletviteli és vezetői tanácsadással segítjük partnereink munkáját, és profittermelő képességének javítását, maximalizálását.

Kontrolling, vezetői számvitel

A kontrolling a tervezést, ellenőrzést és információellátást koordináló vezetési alrendszer, amely a tervezést és a számvitelt kapcsolja össze annak érdekében, hogy a döntéshozók mindig a megfelelő információkkal rendelkezzenek. Véleményünk szerint ennek megvalósítása ugyanolyan fontos a kis és középvállalkozások tekintetében, mint a nagyvállalatok esetén. A kontrolling a legjobb eszköz a költségek és az eredmény menedzselésére, a hatékony működés biztosítására.