A Magyar Közlöny 181. számában megjelent a 441/2022. (XI. 7.) Korm. rendelete az egyéni vállalkozók közteherviselését érintő egyes szabályokról, valamint az  extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet népegészségügyi  termékadóval összefüggő módosításáról.

A módosítás a kisadózó adóalanyiság megszűnésére tartalmazza az alábbi módosításokat:

  • A kisadózó adóalanyiság a kifizetőtől származó bevétel megszerzésének napját megelőző nappal szűnik meg;
  • Megszűnik a kisadózói adóalanyiság annak a hónapnak az utolsó napjával, amelyben a kisadózó a Kata tv. 2. § 2. pont a)–j) alpontjának bármelyike szerint nem minősül főfoglalkozású kisadózónak.
  • A kisadózó az előző pont szerinti tényt a tárgyhónapot követő 15 napon belül bejelenti az állami adó- és vámhatósághoz.
  • A Kata tv. 5. § (4) bekezdésétől eltérően az állami adó- és vámhatóság határozattal állapítja meg a kisadózói adóalanyiság megszűnését abban az esetben is, ha a kisadózó a bejelentési kötelezettségét nem teljesíti, vagy bejelentésében az adóalanyiság megszűnésének időpontját helytelenül jelöli meg.

Ezen kívül az átalányadózást alkalmazó egyéni vállalkozók esetén a módosítás lehetővé teszi 2023. január 1-től a TESZOR 85.53.11 Személygépjármű-vezető képzés tevékenységből származó bevételre is a 80 százalékos költséghányad alkalmazhatóságát, a további feltételek teljesülése mellett.

Módosításra, pontosításra került a népegészségügyi termékadóval kapcsolatos több rendelkezés is, melyekről bővebben a Magyar Közlönyben lehet tájékozódni.

Forrás: Magyar Közlöny