Könyvvezetés, számviteli szolgáltatások

Vállalkozások, non-profit szervezetek, egyéni vállalkozók könyveinek, nyilvántartásainak vezetése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az adójogszabályok és az egyéb számvitelre vonatkozó hatályos előírásainak megfelelően. A könyvvezetési szolgáltatásunk során az elsődleges szempont a tulajdonosok döntéshozatalát legjobban segítő információk megfelelő módon és időben történő előállítása, melynek során a szakmai hozzáértés és tapasztalat a garancia partnereink nyilvántartásainak naprakészen és a jogszabályoknak megfelelően történő vezetésére.

A nonprofit szektor számára nagy tapasztalattal nyújtjuk könyvelési szolgáltatásunkat, amelyet a rájuk vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően végzünk, mind a nonprofit társaságok, mind az egyéb nonprofit szervezetek (egyesületek, sport egyesületek, alapítványok stb.) esetében.

Könyvvezetési szolgáltatásunk magába foglalja a Számviteli törvény által előírt, kötelezően elkészítendő szabályzatok elkészítését. A szabályzatok írásba foglalása során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a partnerünk tevékenységéhez legjobban illeszkedő és azt legjobban szolgáló előírásokat rögzítsünk.