Könyvvezetés, számviteli szolgáltatások

KönyvelésVállalkozások, non-profit szervezetek, egyéni vállalkozók könyveinek, nyilvántartásainak vezetése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az adójogszabályok és az egyéb számvitelre vonatkozó hatályos előírásoknak megfelelően. A könyvvezetési szolgáltatásunk során az elsődleges szempont a tulajdonosok döntéshozatalát legjobban segítő információk, megfelelő módon és időben történő előállítása, melynek során a szakmai hozzáértés és tapasztalat a garancia partnereink nyilvántartásainak naprakészen és a jogszabályoknak megfelelően történő vezetésére.

A nonprofit szektor számára nagy tapasztalattal nyújtjuk könyvelési szolgáltatásunkat, amelyet a rájuk vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően végzünk, mind a nonprofit társaságok, mind az egyéb nonprofit szervezetek (egyesületek, sport egyesületek, alapítványok stb.) esetében.

Könyvvezetési szolgáltatásunk magába foglalja a Számviteli törvény által előírt, kötelezően elkészítendő szabályzatok elkészítését. A szabályzatok írásba foglalása során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a partnerünk tevékenységéhez legjobban illeszkedő és azt legjobban szolgáló előírásokat rögzítsünk.

Adószakértői tevékenység, Adótanácsadás

Adóbevallások elkészítése és az ehhez szükséges nyilvántartások vezetése, elkészítése magánszemélyek, vállalkozások, gazdálkodó szervezetek számára.

Adótanácsadás, adótervezés keretében segítünk megtervezni és kiszámíthatóvá tenni Ügyfeleink adóterheit, annak érdekében, hogy a jogszabályi előírásoknak maradéktalanul eleget tudjanak tenni. Ennek során felmérjük az Ügyfélre jellemző működési környezetet, a tevékenység sajátosságait, amelyek alapján meghatározzuk a számára legoptimálisabb adózási módot a jogszabályok adta lehetőségek közül, amely a számára legkedvezőbb. Mind az induló vállalkozások, mind pedig a már működő vállalkozások esetén segítünk az adóterhek optimalizálásában.

Ügyfeleink számára teljes körű képviseletet nyújtunk az adóhatóságok előtt.

Költségvetési számvitel, belső ellenőrzés

Az államháztartási szervezetek számára költségvetés tervezés, államháztartási számviteli tanácsadás, könyvelésfelügyelet szolgáltatást, valamint független belső ellenőrzési szolgáltatást kínálunk.Ügyfeleink számára segítséget nyújtunk az az államháztartásról szóló évi CXCV. törvénynek megfelelő költségvetés megtervezésében, a végrehajtáshoz szükséges intézkedések, lépések meghatározásában.

Tanácsadási szolgáltatást biztosítunk az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő könyvvezetés és beszámoló elkészítését szolgáló könyvelési, beszámolási és információs rendszer kialakításában és működtetésében, valamint annak felügyeletében, amely nem csak a kincstári rendszerben történő adatszolgáltatások teljesítését, hanem a megfelelő vezetői információk előállítását is szolgálja.

Ügyfeleink számára független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó szolgáltatást nyújtunk, amelynek célja, hogy fejlessze partnereink tevékenységét és eredményességét növelje az államháztartási kontrolloknak megfelelően.

Üzleti szolgáltatások

Üzleti tervezés

Egy vállalkozás indításakor, új termék, új szolgáltatás vagy üzleti modell bevezetésekor az ötlet, elképzelés pontosítására, tisztázására és alapos végiggondolására szolgál az üzleti terv elkészítése. Ennek célja lehet a saját keretek meghatározása, az üzleti partnerek tájékoztatása, vagy külső forrás bevonása.

Megtervezzük induló vagy már működő vállalkozása jövőbeli működését, reális képet festve a várható bevételekről és költségekről, valamint a kettő különbözeteként fennmaradó eredményről. Elkészítjük üzleti tervét saját használatra, banki hitelekhez, vagy a befektetői számára.

Kontrolling, vezetői számvitel

A kontrolling a tervezést, ellenőrzést és információellátást koordináló vezetési alrendszer, amely a tervezést és a számvitelt kapcsolja össze annak érdekében, hogy a döntéshozók mindig a megfelelő információkkal rendelkezzenek. Véleményünk szerint ennek megvalósítása ugyanolyan fontos a kis és középvállalkozások tekintetében, mint a nagyvállalatok esetén. A kontrolling a legjobb eszköz a költségek és az eredmény menedzselésére, a hatékony működés biztosítására.