A Magyar Közlöny 2023. évi 164. számában kihirdetésre került a Kormány 508/2023. (XI. 20.) Korm. rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról, amellyel kapcsolatban a legfontosabb változások az alábbiak.

December 1-től emelkedik a minimálbér és a garantált bérminimum, így azon járulékelemek összege is emelkedni fog, amelyek ezekhez kötötten kerülnek megállapításra.

2023. december 1-jétől a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalónak megállapított alapbér kötelező legkisebb összege, azaz a havi minimálbér 266.800 forint, hetibér  alkalmazása esetén 61.340 forint, napibér alkalmazása esetén 12.270 forint, órabér alkalmazása esetén 1.534 forint.

A legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben az alapbérként megállapított garantált bérminimum havi összege 326.000 forint, hetibér  alkalmazása esetén 74.950 forint, napibér alkalmazása esetén 14.990 forint, órabér alkalmazása esetén 1.874 forint.

Nem csak a munkavállalók, hanem az egyéni és társas vállalkozók esetén is magasabb járulékfizetéssel kell számolni, a saját maguk után fizetendő járulékok esetén. A minimális járulék összegek megállapításánál, az Ő esetükben 2023. decemberre vonatkozóan már szintén az új szabályok szerinti minimálbér és garantált bérminimum összegeket kell alapul venni. Tehát minden egyéni vállalkozónak- beleértve az átalányadózó egyéni vállalkozókat is- már a decemberi járulékok 2024. január hónapban történő megállapítása során számítani lehet a fizetendő járulékok emelkedésére.

A kisadózó vállalkozások esetén, a havonta fizetendő tételes KATA összegének módosításáról, jelenleg még nincs információ, így várhatóan ez nem változik, továbbra is a havi 50.000 Ft marad. Amennyiben a későbbiekben mégis változna, akkor arról külön tájékoztatással leszünk.

A 2023. december 1-ei hatályba lépés tehát azt jelenti, hogy a 2023. novemberi munkabérek december elején történő számfejtése esetén még a korábbi minimálbér- garantált bérminimum irányadó, viszont a 2023. decemberre vonatkozó munkabérek 2024. január elején történő számfejtése során már az új összegeket kell alapul venni.

A kihirdetett szabályok szerint, míg a munkabérek esetében már 2023. december 1-jétől alkalmazni kell az új rendelkezéseket, addig a minimálbér vagy a garantált bérminimum összege alapján meghatározott juttatások, támogatások, ellátások megállapításánál csak 2024. január hónapjától vehetők figyelembe az új minimum összegek. Vagyis az egészségbiztosítási és egyéb ellátások (például táppénz) összegére csak 2024. január 1-jétől lesz hatással a minimálbér változása.

A minimálbérhez kötötten több juttatás és kötelezettség is változik, amelyek a minimálbér eltérő törvényi értelmezése miatt különböző időpontokban lehetnek hatályosak. Ezek közül a legfontosabbak az alábbiak a NAV tájékoztatása alapján.

Egyszerűsített foglalkoztatás:

A magánszemélynek nem kell jövedelmet megállapítania az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevételéből és nem kell szja-bevallást benyújtania, ha ez a bevétele nem haladja meg a mentesített keretösszeget. A mentesített keretösszeget az adóév első napján hatályos minimálbér vagy a garantált bérminimum alapulvételével kell meghatározni.

Ennek megfelelően a mentesített keretösszeg számításakor a 232.000 forint jelenti a számítás alapját. Ha a magánszemélynek alapbérként, illetve teljesítménybérként legalább a garantált bérminimum 87 százaléka jár, akkor a mentesített keretösszeg meghatározásakor az emelt összegű garantált bérminimumot (296.400 forintot) kell alapul venni.

Egyszerűsített foglalkoztatásban foglalkoztatott munkavállalónál a munkáltató által fizetendő közteher mértékét és a nyugellátás számítási alapját a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér alapulvételével, 100 forintra kerekítve kell meghatározni.

Ennek megfelelően 2023. december 1-jétől a közteher

 • a mezőgazdasági és turisztikai idénymunka esetén a hónap első napján érvényes minimálbér 0,5 százaléka, azaz 1.300 forint,
 • alkalmi munka esetén a hónap első napján érvényes minimálbér 1 százaléka, vagyis 2.700 forint,
 • filmipari statiszta esetében a hónap első napján érvényes minimálbér 3 százaléka, azaz 8.000 forint.

 

Társadalombiztosítási járulék:

A Tbj. szerint minimálbér a tárgyhónap első napján érvényes, a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb havi összege, és a biztosított egyéni és társas vállalkozó járulékfizetéséről szóló rendelkezések alkalmazásában főtevékenységtől függően a garantált bérminimum havi összege.

A 2023. decemberi tb-járulék megállapításakor minimálbérként 266.800 forintot, vagy szakképzettséget igénylő főtevékenységnél a garantált bérminimum havi összegét, azaz 326.000 forintot kell alapul venni.

Szociális hozzájárulási adó:

A Szocho tv. minimálbérként az év első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegét állapítja meg. A szochóból 2023-ban érvényesíthető kedvezmények számításakor ezért minimálbérként a 232.000 forintot kell figyelembe venni.

Az egyes külön adózó jövedelmek, például osztalék, árfolyamnyereségből származó jövedelem, vállalkozásból kivont jövedelem után fizetendő szocho alapjára vonatkozó éves adófizetési felső határ sem emelkedik az idén, ez továbbra is a 232.000 forint huszonnégyszerese, azaz 5.568.000 forint.

Kivétel azonban az egyéni és társas vállalkozók kötelezettségeinek megállapítására vonatkozó rendelkezésekben említett minimálbér, amely a tárgyhónap első napján, a teljes munkaidőre érvényes minimálbér vagy garantált bérminimum havi összege. Ezekben az esetekben a 2023. decemberre vonatkozó kötelezettséget a 266.800 forint, és a 326.000 forint alapulvételével kell meghatározni.

Például annak az egyéni vállalkozónak, aki a vállalkozói szja szabályai szerint fizet szochót, az adóalapja a vállalkozói kivét, de legalább a minimálbér 112,5 százaléka. 2023 decemberében az adó alapját a 266.800 forint vagy a 326.000 forint 112,5 százaléka jelenti. A havi minimum szocho 39.020 forint (266.800*1,125*0,13), garantált bérminimum esetében: 47.678 forint (326 000*1,125*0,13).

Személyi jövedelemadó:

Az Szja tv. minimálbérként az év első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegét határozza meg. Kivételt jelentenek az Szja tv. költségelszámolásra vonatkozó azon rendelkezései, ahol a mindenkori minimálbér alkalmazandó.

Az Szja tv. meghatározza az éves minimálbér fogalmát is. Ez alatt a 2023 első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér (232.000 forint) havi összegének tizenkétszerese értendő (2023-ban 2.784.000 forint).

E rendelkezések alapján a minimálbér alapulvételével meghatározandó értékhatárok az alábbiak:

 • a személyi kedvezmény havi összegének kiszámításakor 2023 decemberében a 232.000 forint egyharmada száz forintra kerekítve vehető figyelembe (77.300 forint),
 • az átalányadózó egyéni vállalkozóknál 2023-ban
  • az átalányadózás éves bevételi értékhatára 27.840.000 forint, a kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet végzőknél 139.200.000 forint,
  • 1.392.000 forint átalányban megállapított jövedelem adómentes,
 • a kifizető csekély értékű ajándékot évi egy alkalommal 23.200 forint értékben adhat egyes meghatározott juttatásként,
 • a szakszervezet béren kívüli juttatásként üdülési szolgáltatást évi 232.000 forint, a szövetkezet a tagjainak nem pénzben nyújtható béren kívüli juttatást évi 116.000 forint összegben adhat,
 • a kifizető több magánszemélynek szervezett vendéglátás, szabadidős rendezvény keretében személyenként 58.000 forint értékű ajándéktárgyat adhat egyes meghatározott juttatásként,
 • a távmunkavégzés keretében munkát végző munkavállalónál a távmunkavégzéssel összefüggésben igazolás nélkül, költségként elszámolható költségtérítés összege 2023 decemberében is legfeljebb 23.200 forint lehet. Ha a munkavállaló nem egész hónapban dolgozik távmunkában, akkor a havi összegnek a távmunkában töltött napokkal arányos része számolható el.

Rehabilitációs hozzájárulás:

A rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles kifizetőnek a 2023. január 1-jén hatályos minimálbért, a 232.000 forintot kell alapul vennie, vagyis a rehabilitációs hozzájárulás éves mértéke személyenként 9*232.000=2.088.000 forint.

Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás:

Az ekho alkalmazására 60 millió forint összeghatárig van lehetőség, feltéve, hogy a magánszemély, az Ekho tv.[9] 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogviszonyokból származó jövedelme az adóévben eléri az év első napján érvényes minimálbér – 232.000 forint – tizenkétszeresét.

Ha a magánszemély munkaviszonyban folytat ekho választására jogosító tevékenységet, akkor a munkáltató 2023 decemberében az általa kifizetett munkabérnek a hónap első napján érvényes havi minimálbért, azaz a 266.800 forintot meghaladó részére veheti figyelembe a magánszemély ekho választására vonatkozó nyilatkozatát.

Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal