Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2022.12.22 és 2023.01.03 között szabadságon leszünk, az ügyfélfogadás szünetel, irodánk zárva tart.

Kérjük Önöket, hogy amennyiben erre az időszakra foglalkoztatotti (egyszerűsített, vagy normál) bejelentés szükséges, akkor azt legkésőbb december 22-én 12:00 óráig jelezzék részünkre.

Amennyiben az Áfa fizetési kötelezettségben lenne változás– alanyi mentesség helyett az általános szabályok szerinti adó megállapítás választása, vagy az általános szabályok szerinti adómegállapítás helyett alanyi mentesség választása, stb.) azt december 31-ig lehet bejelenteni, így kérjük, hogy ezt is jelezzék legkésőbb december 22-én 12:00 óráig.

Ezen kívül az egyéb, még ebben az évben bejelentendő, január 1-től érvényes változásokat (például KIVA, KATA választása a 2023. adóévre, tevékenység szüneteltetése, vagy folytatása január 1-től stb.) szintén december 22-én 12:00 óráig várjuk.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Közlöny 158. számában megjelent – a Nemzeti Adó- és Vámhivatalra is alkalmazandó – a kormányzati igazgatási szünet elrendeléséről és a kormányzati igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 369/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a kormányzati igazgatási szervek esetén igazgatási szünet került elrendelésre, amely 2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig tart. A kormányzati igazgatási szervek esetén ebben az időszakban ügyintézés nem lesz, az igazgatási szünet időtartama a kormányzati igazgatási szervek előtt folyó hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe nem számít bele! Az igazgatási szünet a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti kormányzati igazgatási szervekre terjed ki. Ennek részleteiről itt lehet bővebben tájékozódni: https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/74b7c9335e4af803764edb2ba989233d2e7038ef/megtekintes Illetve az egyes szerveknél közvetlenül is érdemes ezzel kapcsolatban tájékoztatást kérni, különösen ha határidős ügyintézés van folyamatban.

Az alábbiakban szeretnénk felhívni néhány fontosabb 2023. évi változásra a figyelmet, kérjük, hogy figyelmesen olvassák végig!

Minimálbér és garantált bérminimum:

Januártól emelkedik a minimálbér és a garantált bérminimum, így azon járulékelemek összege is emelkedni fog, amelyek ezekhez kötötten kerülnek megállapításra. Jogszabályi szinten még nem jelent meg, de a jelenlegi információk szerint várhatóan az alábbiak szerint fog alakulni (változás esetén, természetesen tájékoztatással leszünk).

teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a  teljes munkaidő teljesítése esetén 2023. január 1-jétől várhatóan havibér alkalmazása esetén 232.000 forint.

legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére alapbérként megállapított garantált bérminimum a  teljes munkaidő teljesítése esetén 2023. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 296.400 forint.

A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér:

Januártól szintén emelkedik a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér is, mivel ezek összege a minimálbér és a garantált bérminimum százalékában kerültek 2022-től meghatározásra.

A  teljes munkaidőben foglalkoztatott közfoglalkoztatott részére megállapított közfoglalkoztatási bér a teljes munkaidő teljesítése esetén a minimálbér 50%-a, vagyis 2023. januártól 116.000 Ft.

Legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén a közfoglalkoztatottat megillető garantált közfoglalkoztatási bér a  teljes munkaidő teljesítése esetén a garantált bérminimum 50%-a, vagyis 148.200 Ft.

A szokásos év végi adómódosítások kapcsán korábban már kihirdetésre került az adótörvények módosításáról szóló „saláta törvény” (2022. évi XLV. tv.) is, amely tartalmazza a -többségében- 2023. januártól hatályba lépő adózással kapcsolatos változásokat. Ezek közül a legfontosabb változások, amelyek Önöket is érinthetik az alábbiak.

Személyi jövedelemadózás, szociális hozzájárulási adó és társadalombiztosítás

 • Abban az esetben, ha az egyéni vállalkozó családi járulékkedvezményt kíván igénybe venni, akkor saját döntése alapján a vállalkozói kivét adóelőlegét havonta, az  átalányban megállapított jövedelem adóelőlegét negyedévente állapítja meg és vallja be az  adózás rendjéről szóló törvény szerinti adó- és járulékbevallásban.
 • A szociális hozzájárulási adó esetén új „göngyölítéses” szabály került bevezetésre, melynek lényege, hogy figyelembe veszi a korábbi időszakban, időszakokban megállapított szociális hozzájárulási adó került megfizetésre.
 • 2023-tól az átalányadózás a tárgyévet megelőző adóévben szerzett bevétel mértékétől függetlenül választható. Viszont a tárgyévi értékhatárok megmaradtak, általános bevételi értékhatár az éves minimálbér tízszerese, míg az adóév egészében kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet végző egyéni vállalkozó esetében az éves minimálbér ötvenszerese.
 • Az átalányadózásból kiesők visszatérési feltételei is rugalmasabbá váltak 4 év helyett csupán 1 évet kell várni az újra választáshoz, a megszűnés (megszüntetés) évére és az azt követő 12 hónap alatt nem lesz ismételten választható az átalányadózás, ezt követően újra lehet alkalmazni.

A Társasági adózást érintő változások leginkább a csoportos társasági adóalanyokra vonatkoznak, melyet itt most nem részletezünk. Ezen kívül a kapcsolt vállalkozások számára jelent új adatszolgáltatási kötelezettséget a társasági adóbevallás részeként a szokásos piaci ár meghatározásáról adatot kell szolgáltatni.

Helyi iparűzési adó:

A helyi adókról szóló törvény módosítása könnyebben teljesíthetővé teszi az egyszerűsített iparűzési adóalap-megállapításra vonatkozó szabályozást.

A korábbi négy HIPA egyszerűsített adómegállapítási mód helyett jövőre már csak kettő marad, az első a korábbi három egységbe gyúrt változata, a második pedig a KIVA-sokra érvényes.

 • Az új egyszerűsített HIPA megállapítási mód alapján adott bevételi értékhatár alatt (25 millió Ft / illetve az SZJA tv. szerint átalányadózóként kiskereskedelmi tevékenység folytatása esetén 120 millió Ft) sávos HIPA adómértéket lehet majd alkalmazni, amely (székhelyük és telephelyük fekvése szerint) önkormányzatonként azonos nagyságú, tételes összeg lesz. Ebből adómentességet, vagy adókedvezményt sem törvény, sem önkormányzati rendelet nem adhat. A választás bejelentését a folyó adóév 5. hónapjáig kell megtenni, gyakorlatilag az előző évről szóló bevallási nyomtatványban. Az egyes sávok az alábbiak lesznek:
  • ha a kisvállalkozó éves szinten számított bevétele a 12 millió forintot nem haladja meg, akkor az adóalap 2,5 millió forint;
  • ha a kisvállalkozó éves szinten számított bevétele a 12 millió forintot meghaladja, de a 18 millió forintot nem haladja meg, akkor az adóalap 6 millió forint;
  • ha a kisvállalkozó éves szinten számított bevétele a 18 millió forintot meghaladja, de a 25 millió forintot – kiskereskedelmi tevékenységet végző átalányadózó esetében a 120 millió forintot – nem haladja meg, akkor az adóalap 8,5 millió forint.
 • A kisvállalkozói adósok HIPA alapját a KIVA-alap 20%-kal növelt mértéke adja, melyet szintén be kell jelenteni az adóhatóságnak, de csak a bevallás benyújtására előírt határidőig.

A helyi iparűzési adóval kapcsolatos egyszerűsített adóalap meghatározásról szóló választás először a 2023. adóévre tehető meg a 2022. évi iparűzési adó bevallásban, legkésőbb 2023. május 31-ig. Ezt az évzárások során folyamatosan meg fogjuk tenni Ügyfeleink esetén, ahogyan a korábbi években is, most is a legkedvezőbb adózási módot fogjuk javasolni és ennek megfelelően előkészíteni az éves bevallásokat, nyilatkozatokat! Természetesen ha egyeztetés szükséges ez ügyben, akkor erről is tájékoztatással leszünk!

Általános forgalmi adó:

Az ÁFA-t illetően több ponton az ingatlanokkal kapcsolatban módosul a törvény, például a sorozat jelleggel történő értékestésre vonatkozóan, illetve 2 évvel meghosszabbítják az új lakóingatlanok értékesítésére vonatkozó kedvezményes, 5%-os általános forgalmi adómérték időbeli hatályát.

A jogszabály kihirdetését követő naptól (2022.11.24) érvényes azonnali módosítással, egyértelműsítették a számla adattartalmát, ugyanis csak az adóalany által belföldön teljesített ügyletek esetében kell forintban feltüntetni az áthárított adót, más esetben nem.

A gazdaságfehérítés további lépéseként kiterjesztik a nyugtaadatokra vonatkozó adatszolgáltatást. Az adatszolgáltatás előírásával párhuzamosan a technika fejlődését is figyelembe véve a jövőben megújulhat a pénztárgéprendszer, amely a környezettudatosság jegyében az elektronikus nyugtaadás elterjedését is ösztönözheti.

A fenti tájékoztatás a fontosabb változásokat igyekezett kiemelni, ezeken kívül számos eljárási és speciális adózási szabály változott, amely Önöket nem érinti közvetlenül, így azok nem kerültek részletezésre. A változásokról többek között a Magyar Közlöny 192. számában lehet bővebben olvasni. https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/WyUwMZBO9kx5AFVOuuiw6375447199e46/dokumentumok/84a438c423e9760e0817f39f48c3ac3e10e62d80/letoltes

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdés merül fel szívesen állunk rendelkezésre!

Köszönjük, hogy a 2022. évben is a Mi szolgáltatásainkat választották! Kellemes Karácsonyt és Nagyon Boldog Új Évet Kívánunk!

Üdvözlettel,

Hanzel Gábor és a Profit Véd Kft. Csapata

info@profitved.hu

www.profitved.hu