Az államháztartási szervezetek számára költségvetés tervezés, államháztartási számviteli tanácsadás, könyvelésfelügyelet szolgáltatást, valamint független belső ellenőrzési szolgáltatást kínálunk.

Ügyfeleink számára segítséget nyújtunk az az államháztartásról szóló évi CXCV. törvénynek megfelelő költségvetés megtervezésében, a végrehajtáshoz szükséges intézkedések, lépések meghatározásában.

Tanácsadási szolgáltatást biztosítunk az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő könyvvezetés és beszámoló elkészítését szolgáló könyvelési, beszámolási és információs rendszer kialakításában és működtetésében, valamint annak felügyeletében, amely nem csak a kincstári rendszerben történő adatszolgáltatások teljesítését, hanem a megfelelő vezetői információk előállítását is szolgálja.

Ügyfeleink számára független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó szolgáltatást nyújtunk, amelynek célja, hogy fejlessze partnereink tevékenységét és eredményességét növelje az államháztartási kontrolloknak megfelelően.